Úklidový servis

Úklid kancelářských prostor, nákupních center, letištních terminálů, výrobních hal, kinosálů a jiných nebytových prostor. Zásobování čisticími a úklidovými prostředky a hygienickými papírovými výrobky

Komplexní informační servis:
+420 778 705 247
uklid@iffacility.cz

  • pravidelný úklid objektů
  • doplňování tekutých mýdel, čistících prostředků a hygienických papírových produktů v objektech
  • průmyslové čištění podlah a koberců
  • čištění strojů a technologických zařízení
  • havarijní dispečink – hlášení závad na speciálně zřízený online HELP DESK
  • mytí oken a prosklených ploch, čištění žaluzií
  • kolaudační a jiné mimořádné úklidy
  • speciální ošetření podlahových krytin
  • desinfekce a deratizace prostor

Tyto služby zajišťuje naše dceřinná společnost IF Facility.